0889 002 444

♥ CÂN ĐIỆN TỬ CON LĂN – ĐÈN CẢNH BÁO TRỌNG LƯỢNG được sử dụng trong đóng gói hàng hóa.

◊ Quy trình thực hiện:

  • Cân được tích hợp song hành cùng quy trình sản xuất của công nhân khâu đóng gói
  • Hàng hóa khi đi qua cân được hiển thị khối lượng bằng bảng LED phụ và đèn phân loại 3 màu
  • Cân chốt số dữ liệu được lưu lại vào bộ nhớ trong của cân và xuất Excel để theo dõi
  • Phân loại hàng hóa theo số lượng (PCS) hoặc khối lượng (tùy theo cài đặt)
  • Giải quyết các vấn đề về thiếu hàng khi đóng thùng
  • Tích hợp sẵn trên dây chuyền không làm gián đoạn sản xuất
Contact Me on Zalo