0889 002 444

CÂN ĐIỆN TỬ LƯU DỮ LIỆU – TÍCH HỢP MÁY IN MINI là các mẫu cân có chức năng tự lưu dữ liệu khi cân hàng và in tem dãn trực tiếp trên cân

♥ Cân Tâm Phát hỗ trợ lắp đặt và cung cấp các giải pháp về quản lí “dữ liệu”

◊  Chức năng chính của cân điện tử lưu dữ liệu:

  • Dữ liệu cân được lưu trữ vào bộ nhớ trong của cân
  • Cân trọng lượng, cân đếm mẫu, cân tính tiền bán hàng…
  • Cài đặt phân loại sản phẩm cho từng mã hàng 
  • Lưu giá trị trừ bì và giá thị cao thấp để phân loại đóng gói hàng hóa
  • Option kết nối song hành (Ex:  Máy tính với đèn hiển thị phụ, Đèn Hi-Low-Ok với máy tính…)
  • Kết nối với đèn 3 màu HI-LOW-Ok để phân loại trọng lượng hàng hóa
Contact Me on Zalo