0889 002 444

CÂN PHÂN TÍCH là dòng cân điện tử có độ chính xác cao, được sản xuất theo công nghệ mới nhất.

  • Khả năng cân chính xác từ 3 số lẻ trở lên (0.001g<=>1mg)
  • Tất cả đều có lồng bảo vệ nhằm tránh tích tụ và môi trường bên ngoài ảnh hưởng
  • Cân được sử dụng tại: phòng thí nghiệm, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu
  • Cân phân tích là sản phẩm của các công ty uy tín trên thế giới sản xuất
  • Sản phẩm được kiểm định, hiệu chuẩn nghiêm ngặt trước khi đến với khách hàng sử dụng

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.