0889 002 444

cân điện tử jwrn Cân hàng hóa dưới 30kg

Sử dụng cho các công ty dùng để cân khối lượng với độ bền cao

Kết nối đèn báo HI-LOW-OK để phân loại khối lượng của từng sản phẩm

Thông báo chế độ quá tải, Cảm biến lực (Loadcell) chịu tải cao đáp ứng tiến đọ làm việc liên tục của công nhân.

cân điện tử jwrn Đếm số lượng các sản phẩm giống nhau

Kết nối trực tiếp với máy in, trong quá trình cân người dùng nhấn phím in trực tiếp trên cân